PZL SW-4

c/n 660316


Helicopter PZL SW-4 Serial 660316 Register 6620 used by Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej (Polish Air Force). Aircraft historyHistory

Help Us

ID
poland 6620
Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej
PL Radom ( 27-aug-11 )
PLF
27+28aug11 1.OSL Radom air show@ (optional)
Send