china Guangzhou Shipyard International

Guangzhou, Guangdong
China
Satellite and aerial maps of COMEC-GSI with nearby locations


Toggle Map


KmBearing
22.1 65ZGSZ Shenzhen Baoan, Guangdong
40.5188 Macau Outer Harbour Ferry Terminal, Macau Penins
41.4131VHHH Hong Kong, Lantau Island
45.4183VMMC Macau International, Taipa Island
50.0105VHSK Sek Kong, Sek Kong
59.9116 Victoria Harbour, Hong Kong22 33 27 secs N - 113 36 55 secs E
Elevation: 10 feet@ (optional)     Send
List of ships built at COMEC-GSI

Login to Edit

Launch
2014-dec-30CN 966 PLAN Gaoyouhu type 903A Qiandaohu classshare     facebook     twitter     linkedin