Guangzhou Shipyard International

Guangzhou , Guangdong

china China


Satellite and aerial maps of COMEC-GSI with nearby locations

Toggle Map


Nearby locationsKmBearing
Shenzhen Baoan , Guangdong 22.1065ZGSZ
Shenzhen Nantou Heliport , Guangdong 31.9089ZGNT
Macau Outer Harbour Ferry Terminal , Macau Penins 40.5188MOMFM
Macau Ferry Terminal Heliport , Macau Penins 40.5188
Hong Kong , Lantau Island 41.4131VHHH
Macau International , Taipa Island 45.4183VMMC  COMEC-GSI


22° 33' 27'' N     113° 36' 55'' E
Guangzhou, Guangdong
Elevation: 10 feet

@ (optional)     Send
List of ships built at COMEC-GSI


From
2016Support Ship type 903A Qiandaohu classLaunch
2014-dec-30CN 966 PLAN Gaoyouhu type 903A Qiandaohu class


Helicopters for sale
Accidents
Acronyms
Airshows
Future helicopters
Flying a helicopter
Helicopter stories
TV and movies

Helicopter books
Helicopter patches
Helicopter model kits


az