DE Mauser MLG 27 mm

Naval Gun
artillery


Naval Gun Mauser MLG 27 mm


Used by

Login to Edit

   
1982DE Frigate F 122 Bremen class2
2001DE Support Ship 702 Class4
2003DE Guided-Missile Destroyer F 124 Sachsen class2
2008DE Corvette K 130 Braunschweig class2


In Service

Login to Edit

   
DE German Navy

share     facebook     twitter     linkedin