netherlands Koninklijke Maatschappij de Schelde

Flushing, Zeeland

Netherlands
Satellite and aerial maps of Royal Schelde with nearby locations


Toggle Map


KmBearing
5.6254 Vlissingen, Zeeland
6.8254 Damen Schelde, Zeeland
6.9034EHMZ Midden Zeeland, Zeeland
16.6080 Oosterschelde Ziekenhuis, Zeeland
21.4142 Zorgsaam Ziekenhuisterneuzen, Zeeland
30.3241EBKZ Knokke Hospital, West-Vlaanderen51° 27' 39'' N - 3° 40' 28'' E

@ (optional)     Send
List of ships built at Royal Schelde

Login to Edit

From
1955Destroyer Holland class
1956Destroyer Friesland class
1967Frigate Van Speijk class
1975Guided-Missile Frigate Tromp class
1978Frigate Kortenaer class
1986Guided-Missile Frigate Jacob van Heemskerck class
1991Frigate Karel Doorman class
1995Support Ship Amsterdam class
1998Landing Ship/Platform Dock Rotterdam class
2002Guided-Missile Destroyer De Zeven Provinciën class
2007Landing Ship/Platform Dock Improved Rotterdam class
2011Corvettemorocco SIGMA 10513 class
2012Corvettemorocco SIGMA 9813 class

Launch
1953-jun-27NL D809 Hr.Ms. Zeeland Holland class
1953-nov-28NL D810 Hr.Ms. Noord Brabant Holland class
1955-sep-5NL D814 Hr.Ms. Limburg Friesland class
1956-jun-2NL D817 Hr.Ms. Utrecht Friesland class
1965-jun-19NL F803 Hr. Ms. van Galen Van Speijk class
1966-mar-26NL F805 Hr. Ms. van Nes Van Speijk class
1966-jun-8NL F815 Hr. Ms. Evertsen Van Speijk class
1973-jun-3NL F801 Hr.Ms. Tromp Tromp class
1974-mar-9NL F806 Hr.Ms. De Ruyter Tromp class
1976-dec-18NL F807 Hr.Ms. Kortenaer Kortenaer class
1977-mar-26NL F808 Hr.Ms. Callenburgh Kortenaer class
1977-apr-16NL F809 Hr.Ms. Van Kinsbergen Kortenaer class
1978-jun-3NL F811 Hr.Ms. Piet Hein Kortenaer class
1978-sep-30NL F810 Hr.Ms. Banckert Kortenaer class
1979-oct-27NL F813 Hr.Ms. Witte de With Kortenaer class
1979-dec-15NL F812 Hr.Ms. Pieter Florisz Kortenaer class
1981-may-16NL F816 Hr.Ms. Abraham Crijnssen Kortenaer class
1981-may-16NL F825 Hr.Ms. Jan van Brakel Kortenaer class
1982-may-8NL F826 Hr.Ms. Pieter Florisz Kortenaer class
1983-nov-5NL F812 Hr.Ms. Jacob van Heemskerck Jacob van Heemskerck class
1984-aug-25NL F813 Hr.Ms. Witte de With Jacob van Heemskerck class
1988-apr-20NL F827 Hr.Ms. Karel Doorman Karel Doorman class
1989-jan-21NL F829 Hr.Ms. Willem van der Zaan Karel Doorman class
1989-dec-9NL F830 Hr.Ms. Tjerk Hiddes Karel Doorman class
1991-may-19NL F831 Hr.Ms. Van Amstel Karel Doorman class
1991-sep-7NL F832 Hr.Ms. Abraham van der Hulst Karel Doorman class
1992-may-16NL F833 Hr.Ms. Van Nes Karel Doorman class
1992-nov-21NL F834 Hr.Ms. Van Galen Karel Doorman class
1993-sep-11NL A836 Hr. Ms. Amsterdam Amsterdam class
1994-mar-26NL F828 Hr.Ms. Van Speijk Karel Doorman class
1997-feb-22NL L800 Hr. Ms. Rotterdam Rotterdam class
2000-apr-8NL F802 Hr.Ms. De Zeven Provinciën De Zeven Provinciën class
2001-jul-4NL F803 Hr.Ms. Tromp De Zeven Provinciën class
2002-apr-13NL F804 Hr.Ms. De Ruyter De Zeven Provinciën class
2003-apr-19NL F805 Hr.Ms. Evertsen De Zeven Provinciën class
2006-may-13NL L801 Hr. Ms. Johan de Witt Improved Rotterdam class
2010-julMA 613 Tarik Ben Ziad SIGMA 10513 class
2011-febMA 614 Sultan Moulay Ismail SIGMA 9813 class
2011-octMA 615 Allal Ben Abdellah SIGMA 9813 classshare     facebook     twitter     linkedin