Bell 206
in
ecuador Armada del Ecuador


Ecuadorian Navy

Del'd: 9 - 1986 to present


Armada del Ecuador 206


@ (optional)     Send


Platform


Classes
FF Exocet Leander class
FS Esmeralda class


List of Aircraft

Help Us

C/NModBuiltID     In this OrganisationIn other Org

206b-3     HN-301: Aviacion Naval; d/d 1986
3995 206b-3     HN-303: Aviacion Naval d/d 1986; w/o 28jul93 crashed at Playa de Bal+
206b-3     HN-305: Aviacion Naval; d/d 1986
4242 206b-3     HN-307: Aviacion Naval d/d 1986
4244 206b-3     HN-309: Aviacion Naval d/d 1986; w/o 15feb02 near Salinas
206b-3     HN-311: Aviacion Naval
5013 th-57a     HN-313: Aviacion Naval d/d 1993; w/o 31jan01
United States Naval Aviation 157367: to Hurst Teledyne
206b-3     HN-315: Aviacion Naval; crash 27feb09; repaired?
206b-3     HN-317: Aviacion Naval


share     facebook     twitter     linkedin